GAZİANTEP GİSEM TMGD DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ, Gaziantep başta olmak üzere Güneydoğu Bölgesinde Hizmete Başlamıştır.

TMGD Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti Almakla yükümlü olanlar; yönetmelik 30.06.2015

• İşletmeler faaliyet konularına göre, tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alıyor ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton (50) ve üstü miktarlarda işlem hacmine sahip olan, • Bu tehlikeli maddeleri gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin, • Miktarına bakılmaksızın ADR/RID Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan işletmelerin, • Tehlikeli maddelerle iştigal eden taşıma sürecinde bulunan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmelerin, En az bir adet tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti veren firmalardan Tmgd danışmanlığı hizmeti almakla yükümlüdürler. Tmgd Danışmanlık Hizmetleri ile işletmeler iştigal konularına göre, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde faaliyetlerini gerçekleştirmeleri hedeflenmektedir.


Tmgd Danışmanlık Hizmetleri kapsamında işletmelere verilecek hizmetler,

• Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları ve Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kurallarının hazırlanması • İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması ve taşıma evrakları hazırlanması. • Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar ve yolcuların taşınması ile ilgili çalışmalar. • Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması ve Elleçleme ve istifleme çalışmaları. • Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri ve Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbir çalışmaları. • Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma faaliyetleri • Araçta bulundurulması gereken belgeler, trafikte araçların seyri ve park etme kuralları. • Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar. • Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme. • Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler. • Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması. • Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın, kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması ve işletme için hazırlanacak yıllık raporlar.  

Ayrıntılı bilgi için iletişim 0 342 2152328 – 0 534 9713036