Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) Alma sürecindeki ve İş Takibi

İşletmelerde Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alınmasına ilişkin, başvuru sürecine dair dosyanın hazırlanması ve işlemlerin yetki alınıncaya kadar takip edilmesi hususunda uzman personelimizle sizlere destek oluyoruz.


Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Nedir?Hangi işletmeleri kapsamaktadır.?

Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması kapsamında; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin, almak zorunda oldukları belgeye Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi denir. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinin amacı, tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmelerin, kayıt altına alınmasıdır.Denetimler Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. • Tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; • Dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank • İşletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, • Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar. – Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar. Bu kapsam dışında kalanlar tehlikeli madde ile iştigal etseler de, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almalarına ilişkin zorunluluk bulunmamaktadır. Ayrıca; Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında sadece taşımacılık faaliyetinde bulunanların da zorunluluğu bulunmamaktadır.  

Ayrıntılı bilgi için iletişim 0 342 2152328 – 0 534 9713036