İşletmelerde üretim kullanılan kimyasallarda %5’ten fazla yanıcı madde ihtiva eden kimyasal varsa patlamadan korunma dökümanı hazırlanması gerekmektedir. (Üretim Tesisleri,Lpgİstasyonları,TekstilFabrikaları,Benzinİstasyonları,Havalanları,Limanlar vb.)

Patlamadan Korunma Dökümanının Yasal Zorunluluğu Nedir?

Patlamadan korunma dokumanı, 30.04.2013 tarihli 28633 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmaktadır.
“MADDE 10 – (1) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.” kapsamında hazırlanması gereklidir.